Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

omouette
22:02
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromosaki osaki
omouette
22:01
Związek to jednak poważna sprawa. Nie można trzymać kogoś na uboczu, tylko pozwolić mu być częścią tego wszystkiego. Tak ja to widzę.
— rozmowy z siostrą
Reposted fromkatalama katalama viaosaki osaki

April 09 2015

omouette
22:11
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viaa-antimatter a-antimatter

April 05 2015

omouette
23:20
6281 4697
Reposted fromtimetolove timetolove viaosaki osaki
omouette
23:19
8855 d2d2
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viaosaki osaki
omouette
23:19
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaosaki osaki
omouette
23:08
Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaosaki osaki
omouette
23:08
0081 02f8
Reposted fromdailylife dailylife viaosaki osaki
omouette
23:08
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk
omouette
18:36
To, z czym naprawdę musimy skończyć, to, przyzwyczajenia, które są przyczyną złych relacji w naszych związkach.
— "Kto zabrał mój ser?"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa
omouette
18:33
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viasognito sognito
omouette
18:33
Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Reposted fromsilla silla viapatyna patyna
omouette
18:32
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
omouette
18:31
Big girls cry when their heart is breaking.
— Sia
Reposted fromkarna karna viagoraca-czekolada goraca-czekolada
omouette
18:30
4120 6118
Reposted frompyysia pyysia viadreamerlive dreamerlive
omouette
18:30
Zadzwoniłam do niego. Zrobiłam to bardziej dla siebie niż dla niego. Pomyślałam, że nie chciałabym mieć faceta, do którego będę wstydziła się zadzwonić. Właśnie z tego powodu wykręciłam jego numer telefonu. Pierwszy raz od dawna nie bałam się tej rozmowy. Wiedziałam, że jeżeli nie będzie miał ochoty ze mną rozmawiać to po prostu nie jest facet dla mnie. Zawsze lepiej dowiedzieć się o tym wcześniej, niż później.
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaaynis aynis
omouette
18:30
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viadreamerlive dreamerlive
omouette
18:29
omouette
18:29
Nigdy nie przestawaj pokazywać ludziom jak wiele znaczą dla Ciebie.
omouette
18:29
Najpiękniejszy człowiek, to ten uśmiechający się z Twojego powodu.
— lovinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl