Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

omouette
20:52
W wielu przypadkach ludzie, spotykając się z sobą, mają więcej iPhone'ów niż pomysłów. Są po studiach i po milionie nieudanych związków, lecz nie chcą się przyznać, że czasem mają zdarty z paznokci lakier i zdarte serce. Łatwiej im komunikować się przy pomocy aplikacji niż analogowych metod. Zamiast ustawić sobie nagranie na poczcie głosowej: „Nie mogę teraz rozmawiać, jestem rozjebany emocjonalnie", klika się do kogoś o ciekawych planach na weekend i urlopie w egzotycznym miejscu. Media społecznościowe sprzyjają kreowaniu zafałszowanego wizerunku, który później trzeba uwierzytelnić przy konfrontacji w realnym życiu. (...) Bezpieczniej jest wstrzyknąć sobie botoks w serce, żeby nie płakać i się nie śmiać, niż opowiedzieć komuś o swoich uczuciach.
— Róża Augustyniak - "Gdzie się podziały analogowe maniery?"
Reposted fromhorrordisco horrordisco viagoby goby
omouette
20:39
2471 7d3f 500
Reposted fromosaki osaki viasidestory sidestory
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
omouette
20:38
5658 10e3
Reposted fromskierka skierka viasidestory sidestory
omouette
20:37
7015 416c
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasidestory sidestory
omouette
20:32
9340 85a7
Oj tak...
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viasidestory sidestory
omouette
19:37
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć
— Jerzy Sosnowski - Apokryf Agłai
Reposted fromSabela Sabela viaszydera szydera

April 27 2015

omouette
21:52
Można się kochać i pieprzyć. Można też pieprzyć, że się kocha.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
omouette
21:50
Nie pozwól nikomu by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— znalezione
omouette
21:45
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
omouette
21:45
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
omouette
21:45

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C.
omouette
21:45
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
omouette
21:45
7149 c2dd
NIE ODDAM
omouette
21:44
5498 39d8
omouette
21:43
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. 

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.
— José Micard Teixeira
Reposted fromborn2die born2die vianiskowo niskowo

April 26 2015

omouette
17:49
Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Pytamy tak często, że stało się banałem. Dlatego, że złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. Stale. Musisz mieć nadzieję, że, kiedy przyjdzie twoja kolej, będziesz wiedział, co zrobić, jak sobie poradzić, jak przetrwać. Ale prawda jest taka, że nie wiesz, jak zareagujesz w trudnej sytuacji. Nikt z nas tego nie wie. Dopóki się to nie wydarzy.
— Chirurdzy
Reposted fromosaki osaki

April 25 2015

omouette
20:59
9444 2c89 500
ludzie sypiają ze sobą
Reposted fromwhim whim viajakubzulczyk jakubzulczyk
omouette
20:59
1473 481d 500
ludzie uwielbiają być ranieni
Reposted fromwhim whim viajakubzulczyk jakubzulczyk

April 19 2015

omouette
22:23
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viaosaki osaki
omouette
22:23
"Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość."
— Edward Stachura
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...